وضعیت جمعیتی وجغرافیایی شهرستان سرپلذ هاب

 شهرستان سرپلذ هاب  با جمعیتی حدود 34669 نفر در 34/27 عرض و45/52 طول جغرافیایی واقع شده است ویکی از شهرستان های غرب استان کرمانشاه می باشد که از شمال به جوانرود ،از جنوب به گیلانغرب از شرق به شهرستان دالاهو واز غرب به قصرشیرین ومرز عراق محدود می شود.این شهرستان حدود 1271 کیلومتر مربع وسعت دارد ودر سر راه اصلی عتبات عالیات و راه زمینی تهران -بغداد واقع شده است .فاصله زمینی شهرستان تا مرکز استان 147 کیلومتر است و تا تهران680کیلومتر و تا کربلا 270 کیلومتر است .نزدیکترین شهر به سرپل ذهاب قصر شیرین است که حدود 25 کیلومتر با آن فاصله دارد .شهرستان سرپلذ هاب  منطقه ای کوهستانی است که بخشی ازسلسله جبال زاگرس را تشکیل می دهد وگردنه معروف پاطاق که تاریخ نگاران وجغرافی دانان آن را یکی از دو دروازه فلات ایران می دانند در حدود 15 کیلومتری شرق شهرستان سرپلذ هاب قرار گرفته است . ...


                                                          6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0