عنوان : برگزاری جلسه ماده 100 شهرداری
کد خبر : ۲۱۵۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ 
ساعت : ۱۳:۴۵:۴۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه ماده صد مورخ 97/12/7 با حضور اعضاي اين جلسه دادستان محترم جناب آقاي صادقي ، نماينده استانداري جناب آقاي شهبازي ، نماينده شوراي شهر جناب آقاي صفري و نماينده شهرداري جناب آقاي صفري تشکیل گردید. در این جلسه بالغ بر 50  پرونده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 47  رأي صادر و 3 پرونده جهت بررسي مجدد به جلسات بعدي موكول شد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0