عنوان : جلسه بررسی پروژه های عمرانی شهرداری
کد خبر : ۲۱۵۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ 
ساعت : ۱۱:۵۰:۱۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه بررسی پروژه های عمرانی شهر سرپل ذهاب با حضور مسئولین   واحدهای مربوط در شهرداری به ریاست دکتر حیدري شهردار محترم برگزار و پیشنهادات و راهکارهای بهبود کیفیت پروژه ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
شهردارسرپلذهاب: همزمان با بازسازی خانه های شهر، 
اماکن ومعابرعمومی نیز نیاز به بازسازی دارند
.
🔸دکتر حیدری درخصوص اعتبار تخصیص یافته به شهرداری گفت: این اعتبار برای بازسازی معابرشهری، پارکها وبوستان های سطح شهر، آسفالت، جدول گذاری وساماندهی آبهای سطحی می باشد که در فرجه زمانی مشخصی باید هزینه گردد، درغیراینصورت به خزانه دولت عودت خواهد خورد .وی افزود: برای هزینه این اعتبارات نیاز به بسترلازم وداشتن پروژه های تدوین شده می باشد.
🔸شهردار شهرستان اذعان داشت : اکثر پارکهای سطح شهر پس از زلزله سال گذشته دچارخسارت شده اند واز لحاظ فضای سبز، پیاده روها وتاسیسات نیاز به احیا وبازسازی دارند، لذا جابجایی کانکسهای اسکان موقت فقط به منظور خالی شدن اماکن عمومی و فضاهای سبز و معابراصلی جهت آغاز بازسازی و استفاده عموم مردم از این اماکن انجام می شود.

🔸حیدری خاطرنشان کرد: شهرداری در جابجایی کانکسها بامردم همکاری کرده و بدون پرداخت هرگونه هزینه ای کانکسهای اسکان موقت مردم را به مکانهای مورد نظر آنها منتقل می کند.وی بابیان اینکه مکانهایی نیز توسط شهرداری باتمام امکانات لازم در اختیار مردم قرار خواهدگرفت، ادامه داد : تمام نهادهای خدمت رسان نیز موظف شده اند تا خدماتی نظیر آب و برق را در محل جدید استقرار کانکسها به مردم ارائه نمایند.بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0