عنوان : جلسه كمیته فنی و شهرسازی
کد خبر : ۲۱۷۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ 
ساعت : ۸:۱۸:۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه کمیته فنی و شهرسازی با حضور اعضا تشکیل گردید. عصر امروز مورخ 98/6/10 جلسه کمیته فنی جهت رفع مشکلات فنی و شهرسازی شهروندان گرامی در سالن جلسات شهرداری برگزار گردید.  در این جلسه که ساعت 19:00 برگزار و تا ساعت 21:30 به طول انجامید، تعداد 14 فقره پرونده مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار گرفت.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0