عنوان : توسعه و رونق تولید شهرستان با اجرای پروژه های آسفالت
کد خبر : ۲۱۷۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ 
ساعت : ۱۲:۴۱:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بعد از زلزله آبانماه 96 و با توجه به شروع بازسازی در شهر سرپل ذهاب، خسارات چشم گیری به معابر عمومی و راههای اصلی و فرعی در سطح شهر وارد گردید. در یک سال گذشته با رایزنی و پیگیری های اعضای محترم شورا، شهردار و مساعدت های استاندار محترم و معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی اعتباراتی برای ساماندهی و انجام پروژه های عمرانی جذب گردید. در مقوله حمل و نقل و راه های ارتباطی سطح شهر که  بازسازی آن تأثیر بسزایی بر رونق کسب و کار و تولید شهرستان می گذارد اقدامات قابل توجه و چشمگیری صورت گرفته است که یکی از مهم ترین پروژه ها انجام آسفالت معابر و خیابان های سطح شهر می باشد که به محل ها و موارد ذیل می توان اشاره نمود:

  •   آسفالت کامل شهرک مشاغل آلاینده با مساحت 24984 متر مربع
  •  خیابان اصلی احمد آباد با مساحت 6883  متر مربع
  •  خیابان دادگستری با مساحت 4302 متر مربع
  • خیابان مدرسه تلاش با مساحت 1487 متر مربع
  •  خیابان رودکی(از بیمارستان تا پل سنگی) با مساحت 13320 متر مربع
  • خیابان 20 متری دوم تازه آباد با مساحت 7060 متر مربع
  •  خیابان سپاه با مساحت 2797 متر مربع
  •  خیابان های اطراف مدرسه فاطمه الزهرا (فرهنگیان فاز 2) با مساحت 8881 متر مربع
  •  مسکن مهر الوند با مساحت 4528 متر مربع
  • زعفران پشت دانشگاه پیام نور با مساحت 3483 متر مربع

لازم به توضیح است که برای انجام این پروژه ها اعتباری بالغ بر 47/000/000/000 ریال معادل 4 میلیاردو 700 میلیون تومان هزینه شده است .

علاوه بر اعتبارت استانی، این شهرداری همچنین به صورت مستمر لکه گیری های معابر سطح شهر و روکش آسفالت در سطح وسیع انجام داده است.بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0