عنوان : جلسه كمیسیون درآمد
کد خبر : ۲۱۹۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ 
ساعت : ۱۱:۵۹:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری در ایام پایانی سال مالی 98 جلسه کمیسیون درآمد تشکیل داد.

چهارمین جلسه کمیسیون درآمدی شهرداری مورخ 98/10/18 به منظور بحث و تبادل نظر در حوزه  های مالی و درآمدی در سالن جلسات برگزار گردید. در این جلسه مسئولین مربوطه با ریاست دکتر حیدری شهردار سرپل ذهاب شرکت و نظرات و پیشنهادات خود را بیان نموده مفاد و مصوبات جلسه فوق جهت اجرا و نقشه راه جلسات بعدی تدوین گردید.بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0