عنوان : مناقصه عمومی خرید تجهیزات جهت ترمیم، بازسازی و احیاء پاركها
کد خبر : ۲۲۰۶
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 
ساعت : ۹:۱۷:۳۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

                       فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم، بازسازی و احیاء پارک ها ی سطح شهر سرپل ذهاب
شهرداري سرپل ذهاب در نظردارد جهت ترمیم، بازسازی واحیای پارک های سطح شهر نسبت به خرید كالاهاي مشروحه ذیل طی برگزاری مناقصه به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰۵۲۸۷۰۰۰۰۱۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1399/04/07 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 1399/04/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ1399/04/21
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:00 روز یکشنبه تاریخ 1399/04/22
میزان اعتبار پروژه : 000‚000‚000‚10 ریال از محل اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید 1400
مبلغ و نوع سپرده تضمین شرکت در مناقصه : 000‚000‚500 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی در پاکت لاک و مهر شده (الف) پس از ثبت در دبیرخانه تحویل حراست نموده و رسید دریافت دارند.
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف آدرس: سرپل ذهاب- خيابان امام (ره)- خيابان شهيد فاتح فر- شهرداري سرپل ذهاب تلفن: 08342222442اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

صابر حيدري – شهردار سرپل ذهاب
 

ردیف

نام لوازم

تعداد

1

مجموعه قصر بازی شامل سرسره تاب دو نفره- الاکلنگ

4

2

نیمکت پارکی  با سطل زباله پارکی

60

3

نیمکت پارکی 3 نفره به طول 150 سانتی متر

60

4

سطل زباله پاندولی

90

5

مخزن زباله مکانیزه در سایز 1100 لیتری در مدل مکعبی

45

6

پایه چراغ پارکی 4 براکته به ارتفاع 4 متر

3

7

میز پینگ پنگ با  ابعاد استاندارد

2

8

کف پوش گرانولی تایلی 1*1   - mm 30

700بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0