عنوان : فراخوان عمومی
کد خبر : ۲۲۰۷
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 
ساعت : ۱۰:۲۰:۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرستان سرپل ذهاب به دلیل وسعت زیاد و حجم ترافیک فراوان نیاز مبرم به تخصیص جایگاه ویژه ای جهت پارکینگ عمومی دارد. در همین راستا شهرداری سرپل ذهاب در نظر دارد برای مرتفع نمودن این مشکل نسبت به احداث پارکینگ عمومی از طریق بخش خصوصی اقدام نماید لذا از کلیه ی متقاضیانی که دارای زمین و یا مکانی مناسب جهت احداث پارکینگ هستند دعوت می نماید پیشنهادات خود را بصورت کتبی به دفتر شهردار ارائه نمایند  بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0