• ساعت : ۱۰:۵:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ 
  • کد خبر : ۲۲۵۳
درخواست سرپرست شهرداری جهت واكسیناسیون عمومی جامعه

" واکسیناسیون عمومی، گام بلندی برای ریشه کنی بیماری منحوس کروناست. لذا از عموم همشهریان عزیز بویژه کسبه و بازاریان تقاضامندم که نسبت به واکسیناسیون خود و خانواده اهتمام بیشتری داشته باشند . تأخیر در تزریق واکسن مانعی برای ایمنی عمومی جامعه است . آنچه که باغث قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا می شود واکسیناسیون به موقع و گسترده تمام مردم در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی است."

اسلام محمدی--سرپرست شهرداری سرپلذهاب

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها