• ساعت : ۱۱:۴۱:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 
  • کد خبر : ۲۲۸۳
به پیشواز نوروز

شهرداری سرپل ذهاب با کاشت درخت در سطح شهر، بازسازی موزائیک فرش معابر، رنگ آمیزی المان های شهری و آماده سازی شهر بازی به استقبال نوروز می رود  .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0