پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فراخوان
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
40واگذاری امورات خدمات شهری مناقصه 1398/08/271398/09/141398/09/021398/09/12مشاهده اطلاعات کامل
39واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG مزايده 1398/07/291398/08/121398/08/081398/08/09مشاهده اطلاعات کامل
38مزایده عمومی املاک شهرداری مزايده 1398/07/181398/08/011398/07/301398/07/30مشاهده اطلاعات کامل
37مزایده عمومی واگذاری جایگاه CNG مزايده 1398/07/131398/07/251398/07/231398/07/23مشاهده اطلاعات کامل
36تجدید مزایده عمومی واحد های تجاری مزايده 1398/07/131398/07/251398/07/231398/07/23مشاهده اطلاعات کامل
35تجدید مزایده واگذاری شهربازی مزايده 1398/07/091398/07/221398/07/201398/07/20مشاهده اطلاعات کامل
34مزایده عمومی یک قطعه زمین مزايده 1398/06/261398/07/091398/07/071398/07/07مشاهده اطلاعات کامل
33مزایده عمومی واحد های تجاری مزايده 1398/06/261398/07/091398/07/071398/07/07مشاهده اطلاعات کامل
32تجدید مزایده عمومی املاک اجاره ای مزايده 1398/06/201398/07/011398/06/301398/06/31مشاهده اطلاعات کامل
31مزایده عمومی واگذاری شهربازی مزايده 1398/06/201398/06/311398/06/301398/06/30مشاهده اطلاعات کامل
30مزایده عمومی استخر سرپوشیده مزايده 1398/06/201398/06/311398/06/301398/06/30مشاهده اطلاعات کامل
29مزایده فروش ضایعات شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1398/05/261398/06/101398/06/061398/06/07مشاهده اطلاعات کامل
28مزایده یک قطعه زمین شهرداری مزايده 1398/05/261398/06/101398/06/061398/06/07مشاهده اطلاعات کامل
27تجدید مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG مزايده 1398/05/261398/06/071398/06/051398/06/05مشاهده اطلاعات کامل
26مزایده عمومی املاک شهرداری مزايده 1398/05/151398/05/281398/05/271398/05/27مشاهده اطلاعات کامل
25واگذاری بهره برداری جایگاه CNGشهرداری سرپل ذهاب مزايده 1398/05/121398/05/241398/05/221398/05/22مشاهده اطلاعات کامل
24تجدید مزایده عمومی یک قطعه زمین مزايده 1398/04/091398/04/231398/04/201398/04/20مشاهده اطلاعات کامل
23واگذاري استخر سرپوشيده شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1398/04/091398/04/231398/04/201398/04/20مشاهده اطلاعات کامل
22واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز مناقصه 1398/04/031398/04/161398/04/051398/04/15مشاهده اطلاعات کامل
21واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز مناقصه 1398/03/131398/03/291398/03/181398/03/28مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.1.0.0
V5.1.0.0