پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 26 تير 1398
فراخوان
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
24تجدید مزایده عمومی یک قطعه زمین مزايده 1398/04/091398/04/231398/04/201398/04/20مشاهده اطلاعات کامل
23واگذاري استخر سرپوشيده شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1398/04/091398/04/231398/04/201398/04/20مشاهده اطلاعات کامل
22واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز مناقصه 1398/04/031398/04/161398/04/051398/04/15مشاهده اطلاعات کامل
21واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز مناقصه 1398/03/131398/03/291398/03/181398/03/28مشاهده اطلاعات کامل
20مزایده یک قطعه زمین شهرداری مزايده 1398/03/041398/03/201398/03/181398/03/18مشاهده اطلاعات کامل
19مزایده عمومی اجاره غسالخانه شهرداری مزايده 1398/02/241398/03/121398/02/301398/03/09مشاهده اطلاعات کامل
18مناقصه زیر سازی و آسفالت خیابان های سطح شهر مناقصه 1398/01/181398/02/051398/01/241398/02/03مشاهده اطلاعات کامل
17مناقصه امورات قابل واگذاری مناقصه 1398/01/181398/02/011398/01/211398/01/31مشاهده اطلاعات کامل
16مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت مناقصه 1398/01/181398/02/041398/01/241398/02/03مشاهده اطلاعات کامل
15مناقصه عمومی احداث ساختمان اداری شهرداری سرپل ذهاب مناقصه 1397/12/251398/01/171398/01/051398/01/15مشاهده اطلاعات کامل
14مناقصه عمومي بازسازي و مرمت ديوارهاي ساحلي مناقصه 1397/12/041397/12/191397/12/081397/12/18مشاهده اطلاعات کامل
13فراخوان تجدید مناقصه ای آسفالت معابر سطح شهر سرپل ذهاب مناقصه 1397/09/201397/10/051397/09/241397/10/04مشاهده اطلاعات کامل
12تجدید مناقصه عمومی خیابان نیایش مناقصه 1397/09/201397/10/051397/09/241397/10/04مشاهده اطلاعات کامل
10تجديد مناقصه عمومی دفع آبهاي سطحی مناقصه 1397/09/131397/09/281397/09/171397/09/27مشاهده اطلاعات کامل
11تجديد مناقصه عمومی احداث پارك ملت مناقصه 1397/09/131397/09/281397/09/171397/09/27مشاهده اطلاعات کامل
9فراخوان تجدید مناقصه عمومی پياده روسازي و جدولگذاري معابر سطح شهر مناقصه 1397/09/031397/09/181397/09/071397/09/17مشاهده اطلاعات کامل
1مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری مناقصه 1397/08/281397/09/121397/09/011397/09/11مشاهده اطلاعات کامل
2مناقصه پیاده رو سازی خیابان نیایش مناقصه 1397/08/271397/09/121397/09/011397/09/11مشاهده اطلاعات کامل
3مناقصه آسفالت معابر سطح شهر مناقصه 1397/08/271397/09/121397/09/011397/09/11مشاهده اطلاعات کامل
4مناقصه عمومی احداث پارک ملت مناقصه 1397/08/191397/09/051397/08/231397/09/03مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.1.0.0
V5.1.0.0