پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 6 خرداد 1398
فراخوان
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
19مزایده عمومی اجاره غسالخانه شهرداری مزايده 1398/02/241398/03/121398/02/301398/03/09مشاهده اطلاعات کامل
18مناقصه زیر سازی و آسفالت خیابان های سطح شهر مناقصه 1398/01/181398/02/051398/01/241398/02/03مشاهده اطلاعات کامل
17مناقصه امورات قابل واگذاری مناقصه 1398/01/181398/02/011398/01/211398/01/31مشاهده اطلاعات کامل
16مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت مناقصه 1398/01/181398/02/041398/01/241398/02/03مشاهده اطلاعات کامل
15مناقصه عمومی احداث ساختمان اداری شهرداری سرپل ذهاب مناقصه 1397/12/251398/01/171398/01/051398/01/15مشاهده اطلاعات کامل
14مناقصه عمومي بازسازي و مرمت ديوارهاي ساحلي مناقصه 1397/12/041397/12/191397/12/081397/12/18مشاهده اطلاعات کامل
13فراخوان تجدید مناقصه ای آسفالت معابر سطح شهر سرپل ذهاب مناقصه 1397/09/201397/10/051397/09/241397/10/04مشاهده اطلاعات کامل
12تجدید مناقصه عمومی خیابان نیایش مناقصه 1397/09/201397/10/051397/09/241397/10/04مشاهده اطلاعات کامل
10تجديد مناقصه عمومی دفع آبهاي سطحی مناقصه 1397/09/131397/09/281397/09/171397/09/27مشاهده اطلاعات کامل
11تجديد مناقصه عمومی احداث پارك ملت مناقصه 1397/09/131397/09/281397/09/171397/09/27مشاهده اطلاعات کامل
9فراخوان تجدید مناقصه عمومی پياده روسازي و جدولگذاري معابر سطح شهر مناقصه 1397/09/031397/09/181397/09/071397/09/17مشاهده اطلاعات کامل
1مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری مناقصه 1397/08/281397/09/121397/09/011397/09/11مشاهده اطلاعات کامل
2مناقصه پیاده رو سازی خیابان نیایش مناقصه 1397/08/271397/09/121397/09/011397/09/11مشاهده اطلاعات کامل
3مناقصه آسفالت معابر سطح شهر مناقصه 1397/08/271397/09/121397/09/011397/09/11مشاهده اطلاعات کامل
4مناقصه عمومی احداث پارک ملت مناقصه 1397/08/191397/09/051397/08/231397/09/03مشاهده اطلاعات کامل
5مناقصه عمومی دفع آبهاي سطحي خروجي شهر به سمت گيلانغرب مناقصه 1397/08/191397/09/051397/08/231397/09/03مشاهده اطلاعات کامل
7مناقصه یک مرحله ای سنگ فرش مناقصه 1397/08/091397/08/241397/08/131397/08/23مشاهده اطلاعات کامل
8مناقصه عمومی یک مرحله ای پياده روسازي و جدولگذاري مناقصه 1397/08/091397/08/241397/08/131397/08/23مشاهده اطلاعات کامل
6اجاره غسالخانه شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1397/08/121397/08/271397/08/241397/08/24مشاهده اطلاعات کامل
2مزایده عمومی املاک اجاره ای شهرداری(نوبت دوم) مزايده 1397/07/091397/07/221397/07/191397/07/19مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.1.0.0
V5.1.0.0