پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
111تجدید مزايده عمومي فروش زمین مناقصه یک مرحله ای 1401/09/011401/09/201401/09/061401/09/16مشاهده اطلاعات کامل
110تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1401/08/301401/09/151401/09/031401/09/13مشاهده اطلاعات کامل
109تجدید مزايده عمومي واگذاري بهره برداری از مجموعه غسالخانه مزايده 1401/08/151401/09/011401/08/191401/08/29مشاهده اطلاعات کامل
108تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1401/08/051401/08/181401/08/071401/08/17مشاهده اطلاعات کامل
107تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده روسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1401/08/041401/08/301401/08/091401/08/19مشاهده اطلاعات کامل
106مزايده عمومي واگذاري بهره برداری از استخر سرپوشیده شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1401/07/301401/08/171401/08/041401/08/14مشاهده اطلاعات کامل
105تجدید مزايده عمومي فروش خودرو شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1401/07/301401/08/171401/08/041401/08/14مشاهده اطلاعات کامل
104پیاده روسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1401/07/161401/08/021401/07/201401/07/30مشاهده اطلاعات کامل
103تجدید مزايده عمومي واگذاري بهره برداري ازجايگاه CNG مزايده 1401/06/231401/07/141401/06/281401/07/07مشاهده اطلاعات کامل
102تجدید مزايده عمومي فروش زمین شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1401/06/191401/07/111401/06/271401/07/07مشاهده اطلاعات کامل
101تجدید مزايده عمومي واگذاري بهره برداری از مجموعه غسالخانه شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1401/06/091401/06/261401/06/131401/06/23مشاهده اطلاعات کامل
100تجدید مزايده عمومي اجاره املاک شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1401/06/091401/06/261401/06/131401/06/23مشاهده اطلاعات کامل
99مزايده عمومي واگذاري بهره برداری از استخر سرپوشیده شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1401/06/091401/06/261401/06/131401/06/23مشاهده اطلاعات کامل
98مزايده عمومي اجاره املاک شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1401/05/221401/06/081401/05/261401/06/05مشاهده اطلاعات کامل
97مزايده عمومي واگذاري بهره برداری از مجموعه غسالخانه شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1401/05/221401/06/081401/05/261401/06/05مشاهده اطلاعات کامل
96تجدید مزايده عمومي فروش زمین شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1401/04/251401/05/151401/05/011401/05/11مشاهده اطلاعات کامل
95تجدید مزايده عمومي واگذاري بهره برداري ازجايگاه CNG شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1401/04/201401/05/031401/04/221401/05/01مشاهده اطلاعات کامل
94تجدید مناقصه واگذاری امورات فضای سبز شهری مناقصه یک مرحله ای 1401/04/131401/04/311401/04/161401/04/26مشاهده اطلاعات کامل
93تجدید واگذاري امورات قابل واگذاري شهرداري سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1401/04/131401/04/311401/04/161401/04/26مشاهده اطلاعات کامل
92تجدید مزايده عمومي فروش خودرو شهرداري سرپل ذهاب مزايده 1401/04/041401/04/221401/04/081401/04/18مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0