پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
51اجاره املاك شهرداري مزايده 1399/07/151399/08/301399/07/241399/07/27مشاهده اطلاعات کامل
50تجدید مناقصه خرید تجهیزات آتشنشانی مناقصه یک مرحله ای 1399/05/291399/08/121399/06/021399/06/12مشاهده اطلاعات کامل
49 آسفالت معابر سطح شهر سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1399/05/071399/05/211399/05/091399/05/19مشاهده اطلاعات کامل
48واگذاری امورات حفظ و نگه داری فضای سبز شهر سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1399/03/181399/06/311399/03/201399/03/31مشاهده اطلاعات کامل
47تجدید واگذاری امورات شهرداری سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1399/03/181399/06/311399/03/201399/03/31مشاهده اطلاعات کامل
46واگذاری امورات شهرداری سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1399/02/291399/03/131399/03/011399/03/11مشاهده اطلاعات کامل
45احداث فاز دوم ساختمان اداری مناقصه یک مرحله ای 1399/02/271399/03/121399/02/311399/03/10مشاهده اطلاعات کامل
44تجدید فراخوان پیاده روسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1399/02/141399/02/301399/02/181399/02/28مشاهده اطلاعات کامل
43مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر سطح شهر سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1399/02/141399/02/301399/02/181399/02/28مشاهده اطلاعات کامل
42پیاده روسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1399/01/171399/02/041399/01/231399/02/02مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0