پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
65مناقصه زیر سازی و آسفالت خیابان های سطح شهر مناقصه یک مرحله ای 1399/11/071399/11/301399/11/131399/11/23مشاهده اطلاعات کامل
64تجدید مزایده فروش املاک شهرداری مزايده 1399/11/041399/11/301399/11/141399/11/14مشاهده اطلاعات کامل
63تجدید مناقصه احداث پارک دانشجو مناقصه یک مرحله ای 1399/10/271399/11/301399/11/011399/11/11مشاهده اطلاعات کامل
62تجدید مزایده عمومی واگذاری مجموعه غسالخانه شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1399/10/251399/11/151399/11/051399/11/05مشاهده اطلاعات کامل
61تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG مزايده 1399/10/251399/11/111399/11/021399/11/05مشاهده اطلاعات کامل
60مزایده عمومی فروش املاک شهرداری مزايده 1399/10/161399/12/071399/10/271399/10/27مشاهده اطلاعات کامل
59مزایده واگذاری مجموعه غسالخانه شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1399/10/131399/10/301399/10/231399/10/23مشاهده اطلاعات کامل
58مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG مزايده 1399/10/131399/10/301399/10/201399/10/23مشاهده اطلاعات کامل
57تجدید مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری مناقصه یک مرحله ای 1399/10/021399/10/301399/10/061399/10/16مشاهده اطلاعات کامل
56مزایده عمومی فروش ضایعات شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1399/09/191399/10/031399/09/291399/09/30مشاهده اطلاعات کامل
55تجدید مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری مناقصه یک مرحله ای 1399/09/131399/09/261399/09/161399/09/26مشاهده اطلاعات کامل
54فروش املاک شهرداری سرپل ذهاب مزايده 1399/09/101399/09/241399/09/201399/09/22مشاهده اطلاعات کامل
53تجدید مناقصه احداث پارک دانشجو مناقصه یک مرحله ای 1399/09/031399/09/201399/09/081399/09/18مشاهده اطلاعات کامل
52واگذاری امورات خدمات شهری مناقصه یک مرحله ای 1399/08/251399/09/101399/08/291399/09/09مشاهده اطلاعات کامل
51اجاره املاك شهرداري مزايده 1399/07/151399/08/301399/07/241399/07/27مشاهده اطلاعات کامل
50تجدید مناقصه خرید تجهیزات آتشنشانی مناقصه یک مرحله ای 1399/05/291399/08/121399/06/021399/06/12مشاهده اطلاعات کامل
49 آسفالت معابر سطح شهر سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1399/05/071399/05/211399/05/091399/05/19مشاهده اطلاعات کامل
48واگذاری امورات حفظ و نگه داری فضای سبز شهر سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1399/03/181399/06/311399/03/201399/03/31مشاهده اطلاعات کامل
47تجدید واگذاری امورات شهرداری سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1399/03/181399/06/311399/03/201399/03/31مشاهده اطلاعات کامل
46واگذاری امورات شهرداری سرپل ذهاب مناقصه یک مرحله ای 1399/02/291399/03/131399/03/011399/03/11مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0