پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 26 تير 1398

بسم الله الرحمن الرحیم

بااحترام و با توجه به بند 10 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر اعلام صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری برای اطلاع عموم، گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول سال جاری شهرداری سرپل ذهاب در قالب فایل الحاقی زیر قابل دریافت می باشد. 

/_douranportal/documents/97/گزارش عملکرد.pdf


5.1.0.0
V5.1.0.0