پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رزومه و سوابق شهردار:

كارمند سازمان همياري شهرداريها

مسئول امور پشتيباني سازمان همياري شهرداريها

مدير پروژه هاي عمراني شركت بين المللي H.S.S  درشهر سليمانيه عراق

مدير بازرگاني اتاق تعاون استان كرمانشاه

مدير بازارچه مرزي پرويز خان

سرپرست امور بازارچه مرزي تيله كوه

سرپرست امور بازارچه مرزي سومار

عضو كارگروه توسعه صادرات استان كرمانشاه

عضو انجمن مديريت ايران

عضويت در مركز مطالعات و پژوهش هاي شهرداري تهران

دارای مدرک دكتري تخصصی مديريت

مديرگروه مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قصر شيرين

مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد هاي كرمانشاه – قصرشيرين

مدرس دانشگاه پيام نور سرپل ذهاب

تأليف 2 عنوان كتاب در حوزه مديريت و منابع انساني

چاپ چندين مقاله علمي پژوهشي در مجله هاي تخصصي داخلي و خارجي

 

  


 

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0